Snabbtest – Hur mår arbetsplatsen?

Hur bra är ni på att skapa en bra arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro? Det handlar om allt från ledarskap till delaktighet och kommunikation inom organisationen. Här kan du se vilka delar din arbetsplats är bra på, och hur ni kan bli bättre.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4


Kännetecknande för ledarskapet hos oss är att visa tillit, snarare än att vi detaljstyr och kontrollerar.
Vår personal har en stark drivkraft för att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

Kommunikationsvägarna inom vår organisation är mycket tydliga och fungerar bra.
Vid ohälsa och efter sjukfrånvaro är det självklart för oss att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplats för att underlätta för personen att sköta sitt arbete.
Stämmer inte alls Stämmer helt
Vet ej

RESULTAT


Så här ser resultatet ut för ditt företag eller din organisation. Ju högre siffra, desto längre har ni kommit i arbetet med respektive nyckel. Så nu har du en uppfattning om vilka delar som fungerar bra på din arbetsplats, och vilka ni kan behöva förbättra.

  • Ledarskap & kompetensförsörjning
  • 0%
  • Delaktighet
  • 0%
  • Kommunikation & kännedom
  • 0%
  • Synen på hälsa & sjukfrånvaro
  • 0%

Observera att resultatet av testet bara är en indikation. För att få ett mer korrekt resultat, gör fördjupningstestet. Det tar bara 4 minuter och ger dig en mer rättvisande bild. För att ta reda på hur ett förebyggande arbete skulle kunna göra ditt företag eller din organisation friskare, kontakta specialister, t.ex. företagshälsovården.