Om kampanjen

Statistik från flera håll visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna ökar enligt Försäkringskassans statistik, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det som kallas sociala och organisatoriska orsaker, som stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom allt större andel av arbetssjukdomarna.

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill vi inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.

I den här kampanjen vill vi visa hur arbetsgivare konkret kan skapa långtidsfriska medarbetare och därigenom välmående företag och organisationer. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet Hälsa och framtid.

Forskningsprojektet har identifierat dessa fyra faktorer som viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

  • Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.
  • Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.
  • Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.
  • Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.


Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Jobbar du på ett friskt företag?

Gör snabbtestet


Har ni koll på faktorerna som gör ett företag friskt? Gör snabbtestet och få svar direkt.

Läs Mer