Synen på hälsa & sjukfrånvaro

För att skapa en frisk arbetsplats krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt.


Skapa tydliga system

Företag med låga sjukskrivningstal har tydliga system för hälsa och sjukfrånvaro. De är medvetna om sjukfrånvarons omfattning, förändring över tid och orsaker. I det arbetet ingår det att ha en rehabiliteringspolicy och att arbeta aktivt med det förebyggande arbetet. Varje chef vet hur han eller hon ska agera om någon av de anställda inte mår bra.

Aktiv sjukskrivning

Aktiv sjukskrivning innebär att den som är sjukskriven erbjuds kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningen. Kanske går det till och med att arbeta deltid eller att i alla fall delta i möten och informationsträffar på jobbet? Varje form av delaktighet är värdefull.

Anpassade arbetsuppgifter

Anpassade arbetsuppgifter är också en framgångsfaktor för att minska sjukfrånvaro. På företag med låga sjukskrivningstal finns en beredskap för anpassning av arbetsuppgifter och av arbetstider. Om det fungerar att byta eller förändra arbetsuppgifter under en period blir det lättare för de anställda att närvara på jobbet även om arbetsförmågan är nedsatt. För att cheferna ska vara trygga i arbetet med att hantera tecken på ohälsa behövs stödjande resurser från personalavdelning och företagshälsovård.

Vad kostar sjukfrånvaron? Räkna själv.

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du själv kan räkna ut vad sjukfrånvaron på din arbetsplats kostar.
Till beräkningsprogrammet på Försäkringskassans webbplats

Tecken på att någon är i riskzonen

Tecken på att en anställd är i riskzonen för att bli sjukskriven kan till exempel vara när personen

  • ändrar sitt beteende och börjar fungera sämre i gruppen
  • börjar ändra mönster i korttidsfrånvaron, ofta borta på fredag – måndag
  • drar sig undan, pratar mindre och deltar inte på fikarasten
  • visar mindre intresse för arbetet, håller sämre ordning och kvalitet.

Saker att göra om du misstänker att en anställd är i riskzonen, eller när någon blivit sjukskriven:

  • Istället för att vänta på att allting ordnar sig, ta ett samtal med den anställda på ett tidigt stadium. Då kan du få en bild av problemet, samtidigt som den anställda känner sig sedd. Ibland kan det också räcka långt med att bara prata.
  • Håll kontakten med en anställd som är sjukskriven.
  • Deltidssjukskrivning kan vara en bra lösning. Den som är anställd jobbar då så mycket han eller hon orkar.
  • Bekosta arbetsresorna i stället för sjuklön om den anställda kan arbeta men inte kan ta sig till arbetet på vanligt sätt, till exempel taxiresor. Ta stöd och hjälp av företagshälsovården eller annan expertresurs.
  • Anlita företagshälsovården eller annan likvärdig aktör för ett arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga eller förkorta sjukfall. Du kan få bidrag för inköp av det arbetsplatsnära stödet. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Mer information

Vill du veta mer om företagshälsovård?
Läs på Försäkringskassans hemsida.

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?
Läs på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ladda ner informationsbroschyren De fyra nycklarna.pdf 

Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Jobbar du på ett friskt företag?

Gör snabbtestet


Har ni koll på faktorerna som gör ett företag friskt? Gör snabbtestet och få svar direkt.

Läs Mer