Ledarskap & kompetensförsörjning

Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. Ledare i företag med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar.


Målmedveten ledarskapsutveckling

Företag som har en sjukfrånvaro som ligger under genomsnittet kännetecknas i högre utsträckning än andra av ett ledarskap som delegerar ansvar och visar förtroende för sina medarbetare, snarare än chefer som detaljstyr och kontrollerar. Lyhördhet och empati är viktiga egenskaper för ledarskapet på de här företagen. På företag med låga sjukskrivningstal arbetar man också strukturerat och målmedvetet med ledarskapsutveckling och stöd till ledarna, liksom med kompetensutveckling i ett bredare perspektiv. Coachning och hjälp med att prioritera och delegera arbetsuppgifter är några delar.

Kompetensutveckling av medarbetarna

Kompetensutveckling är en viktig faktor i friska företag. Den kan bestå av olika saker, till exempel utbildningar eller att prova på nya arbetsuppgifter och ”gå bredvid” någon kollega som har en annan roll. Kompetensutvecklingen måste inte vara strikt kopplad till företagets behov – man ser också ett värde i personlig utveckling för individen: nöjda anställda är ett värde i sig själv.

Arbetsmiljön på agendan

I företag med låga sjukskrivningstal är inte arbetsmiljöarbetet något som bara nämns i årsredovisningen, utan något man arbetar aktivt med. Arbetsmiljöarbetet har hög prioritet hos ledningen och finns med som en del av verksamhetsstyrningen. I de här företagen används företagshälsovården eller annan extern resurs i det förebyggande arbetet med att skapa förutsättningar för god hälsa på arbetsplatsen.

Mer information

Vill du veta mer om företagshälsovård?
Läs på Försäkringskassans hemsida.

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?
Läs på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ladda ner informationsbroschyren De fyra nycklarna.pdf

Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Jobbar du på ett friskt företag?

Gör snabbtestet


Har ni koll på faktorerna som gör ett företag friskt? Gör snabbtestet och få svar direkt.

Läs Mer