Fyra nycklar till friskare företag

Vad får människor att må bra och hålla sig friska på jobbet? Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro och granskat deras arbetssätt. Man identifierade fyra områden, nycklar, som var för sig och i samverkan bidrar till ett bättre arbetsklimat där människor mår bättre och håller sig friskare.

 

De fyra nycklarna till friska företag hänger ihop. De har ett inbördes sammanhang och förstärker varandra. Det som förenar alla nycklar är strukturen och långsiktigheten i arbetet. Företag som är duktiga på att arbeta med de här nycklarna har lyckats minska sjukfrånvaron (och inte minst de kostnader som är förenade med sjukskrivningar) högst väsentligt. På köpet har man fått mer engagerade medarbetare som gör ett bättre jobb. Här berättar några företag själva hur de arbetar för att både anställda och företag ska må bra. Du kan också läsa mer om hur man kan arbeta med respektive nyckel.

Forskningsprojektet Hälsa och Framtid redovisas bland annat i boken ”Nycklar till friska företag” som publicerats av Prevent.

Fyra nycklar

till friskare företag


Det finns fyra tydliga faktorer som är viktigare än andra för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig långtidsfriska. Klicka här och ta reda på hur du gör ditt företag friskare.

Läs Mer

Syftet med

Kampanjen


Tanken med företagshälsokollen.se är att göra fler företag och organisationer medvetna om hur man kan skapa ett klimat som ger långtidsfriska medarbetare, och vilka vinster som finns att göra.

Läs Mer